Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Λευιτικον 3:8 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

και θα βάλει το χέρι του επάνω στο κεφάλι τού δώρου του, και θα το σφάξουν μπροστά στη σκηνή τού μαρτυρίου· και οι γιοι τού Aαρών θα ραντίσουν το αίμα του επάνω στο θυσιαστήριο, ολόγυρα.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Λευιτικον 3

Θέα Λευιτικον 3:8 σε αυτό το πλαίσιο