Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Λευιτικον 16:17 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι κανένας άνθρωπος δεν θα είναι στη σκηνή τού μαρτυρίου, όταν αυτός μπαίνει μέσα για να κάνει την εξιλέωση στο αγιαστήριο, μέχρις ότου βγει, αφού κάνει την εξιλέωση για τον εαυτό του, και για την οικογένειά του, και για ολόκληρη τη συναγωγή τού Iσραήλ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Λευιτικον 16

Θέα Λευιτικον 16:17 σε αυτό το πλαίσιο