Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Λευιτικον 13:3 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

και ο ιερέας θα επιθεωρήσει την πληγή στο δέρμα τής σάρκας. Kαι αν η τρίχα στην πληγή μεταβλήθηκε σε λευκή, και η πληγή στην όψη είναι βαθύτερη από το δέρμα τής σάρκας του, είναι πληγή λέπρας· και ο ιερέας θα τον επιθεωρήσει, και θα τον κρίνει ακάθαρτο.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Λευιτικον 13

Θέα Λευιτικον 13:3 σε αυτό το πλαίσιο