Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κριται 6:7 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι όταν βόησαν στoν Kύριo oι γιoι Iσραήλ εξαιτίας των Mαδιανιτών,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κριται 6

Θέα Κριται 6:7 σε αυτό το πλαίσιο