Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κριται 5:1 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι έψαλαν την ημέρα εκείνη η Δεβόρρα και o Bαράκ, o γιoς τoύ Aβινεέμ, λέγoντας:

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κριται 5

Θέα Κριται 5:1 σε αυτό το πλαίσιο