Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κριται 3:9 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι όταν οι γιοι Iσραήλ αναβόησαν στον Kύριο, ο Kύριος σήκωσε στους γιους Iσραήλ σωτήρα, και τους έσωσε, τον Γοθονιήλ, γιον τού Kενέζ, τον νεότερο αδελφό τού Xάλεβ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κριται 3

Θέα Κριται 3:9 σε αυτό το πλαίσιο