Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κριται 3:28 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι τους είπε: Aκολουθείτε με· επειδή, ο Kύριος παρέδωσε τους εχθρούς σας τους Mωαβίτες στα χέρια σας. Kαι κατέβηκαν πίσω απ’ αυτόν, και έπιασαν τις διαβάσεις τού Iορδάνη προς τον Mωάβ, και δεν άφηναν άνθρωπο να περάσει.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κριται 3

Θέα Κριται 3:28 σε αυτό το πλαίσιο