Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κριται 3:17 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι πρόσφερε τα δώρα στον Eγλών, τον βασιλιά τού Mωάβ· και ο Eγλών ήταν άνθρωπος υπερβολικά παχύς.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κριται 3

Θέα Κριται 3:17 σε αυτό το πλαίσιο