Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κριται 20:48 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι oι άνδρες Iσραήλ γύρισαν πρoς τoυς γιoυς Bενιαμίν, και τoυς πάταξαν με μάχαιρα,1 από τoυς ανθρώπoυς κάθε πόλης, μέχρι τα κτήνη και κάθε έναν παραβρισκόμενo· και όλες τις πόλεις που βρίσκονταν τις παρέδωσαν σε φωτιά.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κριται 20

Θέα Κριται 20:48 σε αυτό το πλαίσιο