Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κριται 2:14 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι ο θυμός τού Kυρίου άναψε ενάντια στον Iσραήλ, και τους παρέδωσε στο χέρι των λεηλατητών, και τους λεηλάτησαν· και τους πούλησε στο χέρι των εχθρών τους, ολόγυρα, ώστε δεν μπόρεσαν πλέον να σταθούν μπροστά στους εχθρούς τους.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κριται 2

Θέα Κριται 2:14 σε αυτό το πλαίσιο