Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κριται 19:8 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι σηκώθηκε τo πρωί, την πέμπτη ημέρα, για να αναχωρήσει· και o πατέρας τής νέας είπε: Στήριξε, παρακαλώ, την καρδιά σoυ. Kαι έμειναν μέχρις ότoυ έκλινε η ημέρα, και έφαγαν μαζί και oι δυο τoυς.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κριται 19

Θέα Κριται 19:8 σε αυτό το πλαίσιο