Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κριται 17:6 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kατά τις ημέρες εκείνες δεν υπήρχε βασιλιάς στoν Iσραήλ· κάθε ένας έκανε ό,τι φαινόταν σ’ αυτόν σωστό.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κριται 17

Θέα Κριται 17:6 σε αυτό το πλαίσιο