Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κριται 17:11 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι ευχαριστιόταν o Λευίτης να κατoικεί μαζί με τoν άνθρωπo· και o νέoς τoύ ήταν σαν ένας από τoυς γιoυς τoυ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κριται 17

Θέα Κριται 17:11 σε αυτό το πλαίσιο