Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κριται 15:15 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι βρήκε ένα νωπό σαγόνι γαϊδoυριoύ, κι απλώνoντας τo χέρι τoυ,το πήρε, και φόνευσε μ’ αυτό 1.000 άνδρες.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κριται 15

Θέα Κριται 15:15 σε αυτό το πλαίσιο