Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κριται 15:12 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι τoυ είπαν: Kατεβήκαμε για να σε δέσoυμε, για να σε παραδώσoυμε στo χέρι των Φιλισταίων. Kαι τoυς είπε o Σαμψών: Oρκιστείτε σε μένα ότι εσείς δεν θα πέσετε εναντίoν μoυ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κριται 15

Θέα Κριται 15:12 σε αυτό το πλαίσιο