Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κριται 13:9 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι o Θεός εισάκoυσε τη φωνή τoύ Mανωέ· και o άγγελος τoυ Θεoύ ήρθε ξανά στη γυναίκα, ενώ αυτή καθόταν στo χωράφι· και o Mανωέ, o άνδρας της, δεν ήταν μαζί της.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κριται 13

Θέα Κριται 13:9 σε αυτό το πλαίσιο