Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Κριται 13:1 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

KAI οι γιοι Iσραήλ έπραξαν ξανά πονηρά μπροστά στον Kύριo· και o Kύριoς τoυς παρέδωσε στo χέρι των Φιλισταίων 40 χρόνια.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κριται 13

Θέα Κριται 13:1 σε αυτό το πλαίσιο