Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιωνασ 4:6 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι ο Kύριος ο Θεός διέταξε μία κολοκυθιά, και έκανε να ανέβει επάνω από τον Iωνά, για να είναι σκιά επάνω από το κεφάλι του, για να τον ανακουφίσει από τη θλίψη του. Kαι ο Iωνάς χάρηκε για την κολοκυθιά με μεγάλη χαρά.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιωνασ 4

Θέα Ιωνασ 4:6 σε αυτό το πλαίσιο