Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιωνασ 4:11 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι εγώ δεν έπρεπε να λυπηθώ για τη Nινευή, τη μεγάλη πόλη, στην οποία υπάρχουν περισσότερες από 12 μυριάδες ανθρώπων, που δεν διακρίνουν το δεξί τους από το αριστερό τους χέρι, και πολλά κτήνη;

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιωνασ 4

Θέα Ιωνασ 4:11 σε αυτό το πλαίσιο