Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιωνασ 4:1 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι ο Iωνάς λυπήθηκε με μεγάλη λύπη, και αγανάκτησε.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιωνασ 4

Θέα Ιωνασ 4:1 σε αυτό το πλαίσιο