Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιωνασ 2:4 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eπειδή, με έρριξες στα βάθη, στην καρδιά τής θάλασσας, και ρεύματα με περικύκλωσαν·όλες οι τρικυμίες σου και τα κύματά σου πέρασαν από πάνω μου.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιωνασ 2

Θέα Ιωνασ 2:4 σε αυτό το πλαίσιο