Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιωνασ 2:11 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι ο Kύριος πρόσταξε το κήτος, και ξέρασε τον Iωνά επάνω στην ξηρά.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιωνασ 2

Θέα Ιωνασ 2:11 σε αυτό το πλαίσιο