Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιωηλ 3:18 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι κατά την ημέρα εκείνη, τα βουνά θα σταλάξουν γλεύκος, και οι λόφοι θα ρέουν γάλα, και όλα τα ρυάκια τού Iούδα θα ρέουν νερά,και μια πηγή θα αναβλύσει προς τα έξω από τον οίκο τού Kυρίου, και θα ποτίζει τη φάραγγα του Σιττείμ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιωηλ 3

Θέα Ιωηλ 3:18 σε αυτό το πλαίσιο