Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιωηλ 2:8 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι δεν θα σπρώξουν ο ένας τον άλλον· θα περπατάνε κάθε ένας στον δικό του δρόμο·και πέφτοντας επάνω στα βέλη, δεν θα πληγωθούν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιωηλ 2

Θέα Ιωηλ 2:8 σε αυτό το πλαίσιο