Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιωηλ 1:20 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Aκόμα, τα κτήνη τής πεδιάδας χάσκουν προς εσένα· επειδή, ξεράθηκαν τα ρυάκια των νερών, και φωτιά κατέφαγε τις βοσκές τής ερήμου.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιωηλ 1

Θέα Ιωηλ 1:20 σε αυτό το πλαίσιο