Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιωηλ 1:16 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Oι τροφές δεν αφαιρέθηκαν μπροστά από τα μάτια μας, η ευφροσύνη και η χαρά από τον οίκο τού Θεού μας;

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιωηλ 1

Θέα Ιωηλ 1:16 σε αυτό το πλαίσιο