Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιωηλ 1:14 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Aγιάστε νηστεία, κηρύξτε επίσημη σύναξη, συγκεντρώστε τούς πρεσβύτερους, όλους τούς κατοίκους τού τόπου, στον οίκο τού Kυρίου τού Θεού σας· και βοήστε προς τον Kύριο:

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιωηλ 1

Θέα Ιωηλ 1:14 σε αυτό το πλαίσιο