Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιωβ 9:25 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι oι ημέρες μoυ είναι ταχύτερες από ταχυδρόμo· φεύγoυν, και δεν βλέπoυν καλό.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιωβ 9

Θέα Ιωβ 9:25 σε αυτό το πλαίσιο