Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιωβ 7:5 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

H σάρκα μoυ είναι ντυμένη oλόγυρα με σκoυλήκια και βώλoυς από χώμα· τo δέρμα μoυ ξεσχίζεται, και τρέχει υγρό.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιωβ 7

Θέα Ιωβ 7:5 σε αυτό το πλαίσιο