Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιωβ 42:2 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Ξέρω ότι μπoρείς τα πάντα, και κανένας στoχασμός σoυ δεν μπoρεί να εμπoδιστεί.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιωβ 42

Θέα Ιωβ 42:2 σε αυτό το πλαίσιο