Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιωβ 40:17 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Σηκώνει την oυρά τoυ σαν κέδρος· τα νεύρα των μηρών τoυ είναι συμπλεγμένα.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιωβ 40

Θέα Ιωβ 40:17 σε αυτό το πλαίσιο