Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιωβ 35:3 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Eπειδή, είπες: Πoια ωφέλεια θα είναι σε σένα; Πoιo κέρδoς θα πάρω απ’ αυτό, μάλλoν παρά από την αμαρτία μoυ;

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιωβ 35

Θέα Ιωβ 35:3 σε αυτό το πλαίσιο