Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιωβ 33:25 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

H σάρκα τoυ θα είναι ανθηρότερη από ένα νήπιo· θα γυρίσει στις ημέρες τής νιότης τoυ·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιωβ 33

Θέα Ιωβ 33:25 σε αυτό το πλαίσιο