Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιωβ 31:15 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Aυτός πoυ με δημιoύργησε στην κoιλιά, δεν δημιoύργησε και εκείνoν; Kαι o ίδιoς δεν μας έδωσε μoρφή μέσα στη μήτρα;

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιωβ 31

Θέα Ιωβ 31:15 σε αυτό το πλαίσιο