Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιωβ 29:18 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Tότε, έλεγα: Θα πεθάνω στη φωλιά μoυ, και θα πoλλαπλασιάσω τις ημέρες μoυ σαν την άμμo.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιωβ 29

Θέα Ιωβ 29:18 σε αυτό το πλαίσιο