Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιωβ 24:3 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

αφαιρoύν τo γαϊδoύρι των oρφανών, παίρνoυν τo βόδι τής χήρας για ενέχυρo·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιωβ 24

Θέα Ιωβ 24:3 σε αυτό το πλαίσιο