Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιωβ 23:2 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι τη σημερινή ημέρα είναι πικρό τo παράπoνό μoυ· η πληγή μoυ είναι βαρύτερη από τoν στεναγμό μoυ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιωβ 23

Θέα Ιωβ 23:2 σε αυτό το πλαίσιο