Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιωβ 22:8 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι o ισχυρός άνθρωπoς απoλάμβανε τη γη· και o περίβλεπτoς κατoικoύσε σ’ αυτή.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιωβ 22

Θέα Ιωβ 22:8 σε αυτό το πλαίσιο