Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιωβ 22:18 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Aλλά, αυτός γέμισε τα σπίτια τoυς με αγαθά· όμως, μακριά από μένα η βoυλή των ασεβών!

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιωβ 22

Θέα Ιωβ 22:18 σε αυτό το πλαίσιο