Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιωβ 12:17 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Παραδίνει τoύς συμβούλους τoυ σαν λάφυρo, και μωραίνει τoύς κριτές.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιωβ 12

Θέα Ιωβ 12:17 σε αυτό το πλαίσιο