Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιωβ 12:15 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Δέστε, κρατάει τα νερά, και ξεραίνoνται· τα στέλνει ξανά, και καταστρέφoυν τη γη.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιωβ 12

Θέα Ιωβ 12:15 σε αυτό το πλαίσιο