Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιησουσ Του Ναυη 8:17 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι δεν απέμεινε άνθρωπος στη Γαι και στη Bαιθήλ, που δεν βγήκε πίσω από τον Iσραήλ· και άφησαν την πόλη ανοιχτή, και καταδίωκαν τον Iσραήλ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιησουσ Του Ναυη 8

Θέα Ιησουσ Του Ναυη 8:17 σε αυτό το πλαίσιο