Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιησουσ Του Ναυη 6:23 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι οι νέοι, οι κατάσκοποι, μπήκαν και έβγαλαν έξω τη Pαάβ, και τον πατέρα της, και τη μητέρα της, και τους αδελφούς της, και όλα όσα είχε· και έβγαλαν ολόκληρη τη συγγένειά της, και τους διαφύλαξαν έξω από το στρατόπεδο του Iσραήλ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιησουσ Του Ναυη 6

Θέα Ιησουσ Του Ναυη 6:23 σε αυτό το πλαίσιο