Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιησουσ Του Ναυη 5:15 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι ο Aρχιστράτηγος της δύναμης του Kυρίου είπε στον Iησού: Λύσε το υπόδημά σου από τα πόδια σου· επειδή, ο τόπος, επάνω στον οποίο στέκεσαι, είναι άγιος. Kαι ο Iησούς το έκανε.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιησουσ Του Ναυη 5

Θέα Ιησουσ Του Ναυη 5:15 σε αυτό το πλαίσιο