Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιησουσ Του Ναυη 5:13 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

KAI όταν ο Iησούς ήταν κοντά στην Iεριχώ, ύψωσε τα μάτια του,και είδε, και ξάφνου, στεκόταν απέναντί του ένας άνθρωπος και η ρομφαία του ήταν στο χέρι του γυμνωμένη· και καθώς ο Iησούς πλησίασε του είπε: Δικός μας είσαι ή από τους εχθρούς μας;

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιησουσ Του Ναυη 5

Θέα Ιησουσ Του Ναυη 5:13 σε αυτό το πλαίσιο