Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιησουσ Του Ναυη 5:10 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι οι γιοι Iσραήλ στρατοπέδευσαν στα Γάλγαλα, και έκαναν το Πάσχα τη 14η ημέρα τού μήνα, προς την εσπέρα, στις πεδιάδες τής Iεριχώ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιησουσ Του Ναυη 5

Θέα Ιησουσ Του Ναυη 5:10 σε αυτό το πλαίσιο