Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιησουσ Του Ναυη 3:14 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Kαι καθώς ο λαός σηκώθηκε από τις σκηνές τους, για να διαβούν τον Iορδάνη, και οι ιερείς, που βάσταζαν την κιβωτό τής διαθήκης μπροστά από τον λαό,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιησουσ Του Ναυη 3

Θέα Ιησουσ Του Ναυη 3:14 σε αυτό το πλαίσιο