Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιησουσ Του Ναυη 3:11 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Δέστε, η κιβωτός τής διαθήκης τού Kυρίου ολόκληρης της γης πορεύεται μπροστά σας στον Iορδάνη.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιησουσ Του Ναυη 3

Θέα Ιησουσ Του Ναυη 3:11 σε αυτό το πλαίσιο