Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιησουσ Του Ναυη 23:4 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

Δέστε, εγώ σας μοίρασα με κλήρο αυτά τα έθνη που εναπέμειναν, για κληρονομιά στις φυλές σας, μαζί με όλα τα έθνη, που εξολόθρευσα, από τον Iορδάνη μέχρι τη Mεγάλη Θάλασσα, προς τη δύση τού ήλιου.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιησουσ Του Ναυη 23

Θέα Ιησουσ Του Ναυη 23:4 σε αυτό το πλαίσιο