Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Ιησουσ Του Ναυη 22:3 H Αγία Γραφή στη Δημοτική (Φιλος Περγαμος) (FPB)

δεν εγκαταλείψατε τους αδελφούς σας τις πολλές αυτές ημέρες, μέχρι σήμερα, αλλά τηρήσατε εντελώς την εντολή τού Kυρίου του Θεού σας·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιησουσ Του Ναυη 22

Θέα Ιησουσ Του Ναυη 22:3 σε αυτό το πλαίσιο